Oogstorm

Peter Stufkens vertelt in de Vishal over zijn schilderwerk en dat van collega Beth Namenwirth met wie hij samen exposeerde tijdens de expositie 'Het Oog van de Storm'.

comix are cool

verf

verf

verf

De Wakende Kracht in de Droomkwast

    Het gaat mij erom de wakende droomkracht zelf in de kwast te doen ontvlammen. Dus niet de vormen te schilderen die zich voordoen in de geest maar de geest zelf actief op het doek te laten zijn. Geen tussenkomst van zelf-reflecterende, plannenmakende en oordelende geestesmechanismen. Direct in contact komen met de sluimerende kracht van de verbeelding die in alle dingen besloten ligt om hem, in zijn noodzakelijkheid, in vorm en kleur op het doek te laten exploderen. 

    Peter Stufkens 2014